Pārlekt uz galveno saturu

Sacensības un sacensību rezultāti

SELL spēles

Nosaukumu "SELL spēles" veido četru rīkotājvalstu - Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas - pirmie burti valsts valodā (Soumi, Eesti, Latvija, Lietuva), un sacensības ik gadu notiek kādā no šīm valstīm, piedaloties arī citu valstu studentiem.

Studentu spēļu uzdevums ir veicināt un popularizēt studentu sportu augstskolās, noskaidrot Baltijas reģiona augstskolu spēcīgākos sportistus komandu un atsevišķos sporta veidos. Sacensībās var piedalīties visi augstskolu pilna laika studenti, kā arī spēļu norises gada absolventi.

Pirmo reizi Baltijas jūras valstu studentu sporta spēles notika 1923.gadā Tartu (tolaik Tērbatā). Toreiz sacensībās piedalījās Igaunijas, Latvijas un Polijas studenti, taču 1925.gadā poļu studentu vietā dalību pārņēma studenti no Somijas un Lietuvas.

Līdz 1940.gadam Baltijas valstu studenti šajās spēlēs tikās 14 reižu. Sporta spēles gan ziemas, gan vasaras sezonā šajā laika periodā Latvijā tika rīkotas sešas reizes - piecas reizes Rīgā, savukārt 1935.gadā tās notika Siguldā.

Turpmākos 58 gadus - Otrā pasaules kara un padomju režīma laikā - spēles netika rīkotas, taču tās atsākās 1998.gadā Tartu, kad visu dalībvalstu pārstāvji bija parakstījuši kopīgu deklarāciju par SELL spēļu atjaunošanu.

Kopš spēļu atjaunošanas, LLU SELL spēļu dalībniekus uzņēmuši divreiz - 17. spēlēs 2000. gadā, kad jelgavnieki izcīnīja sesto vietu (zelta medaļas brīvajā cīņā un virves vilkšanā) un 25. SELL spēlēs 2008. gadā. 2013. gadā SELL spēļu dalībniekus uzņēma Rīga. 2020. gadā 36. SELL Studentu spēles norisināsies no 15.maija līdz 17.maijam Somijas pilsētā Lahti. 

LLU Universiāde

LLU Universiāde ir vietēja mēroga "studentu olimpiāde".  Studiju gada garumā tiek rīkotas sacensības daudzos sporta veidos. Universiādes ietvaros sacenšas astoņas augstskolas fakultātes vīriešu un sieviešu komandu vērtējumā. Sacensībās piedalās klātienes studenti, maģistranti un doktoranti, kā arī iepriekšējā gada absolventi. Noslēgumā tiek noskaidrotas sportiskākās fakultāšu komandas pa sporta veidiem un kopvērtējumā.

5 bumbu turnīrs

"5 bumbu turnīrs" ir sacensības piecos sporta veidos, kuros izmanto bumbas – basketbolā, volejbolā, florbols, minifutbols un ūdenspolo. Tās ir interesantas ar to, ka komandu sastāvus veido puišu un meiteņu domubiedru grupa neatkarīgi no fakultātes un kursa.

Pirmkursnieku stafete "... pa Jelgavu kāds students klīst"

Pirmkursnieku skrējiens "…pa Jelgavu kāds students klīst" pirmo reizi tika organizēts 2013. gada 18. septembrī par godu LLU 150 gadu jubilejai. Skrējienā piedalās visu fakultāšu pirmkursnieki, veidojot fakultāšu komandas. Katru fakultāti pārstāv trīs jaunieši un trīs jaunietes, kuri "studenta formā" – ar žaketi, lietussargu un grāmatu rokās - šķērso Mītavas tiltu no Pasta salas, finišējot pie skulptūras-strūklakas "Jelgavas students". Viens komandas dalībnieks stafetes laikā veic aptuveni 150 m garu stafetes posmu.

Skrējiena ideja veidota, iedvesmojoties no skulptūras "Jelgavas students", kuru tēlnieks Kārlis Īle atainojis ar žaketi, lietussargu un grāmatu rokās. Tādēļ stafetes finišs vienmēr ir pie šīs skulptūras. Skrējiena idejas attīstītāja un pirmā organizatore ir bijusī Sporta centra darbiniece Zilvija Poča. To organizē LLU Sporta centrs septembra trešajā nedēļā.

Latvijas Universiāde

Latvijas Universiādes sacensībās piedalās Latvijas augstskolu pilna studiju laika studenti - pamatstudijās studējošie, maģistranti un doktoranti - un augstskolas iepriekšējā gada absolventi.

Universiādes mērķis ir veicināt sportiskā līmeņa izaugsmi Latvijas augstskolās un to sporta klubos, sevišķu uzmanību veltījot olimpiskajiem sporta veidiem, kā arī noskaidrot spēcīgākos sportistus un komandas atsevišķos sporta veidos un sportiskākās augstskolas Latvijā Universiādes kopvērtējumā. Sacensības notiek augstskolu un citās sporta bāzēs.

Universiādes sacensības organizē un vada Latvijas Augstskolu sporta savienība.

LLU čempionāts

Tās ir sacensības LLU studentu veidotām komandām sporta veidos, kuri netiek vērtēti LLU Universiādē vai arī tajos nav ļoti liels dalībnieku skaits.

Latvijas čempionāti

LLU studenti vairākos sporta veidos piedalās arī Latvijas čempionātos.

Pirmkursnieku sacensības

Pašas pirmās sporta aktivitātes pirmā kursa studentiem, kas LLU jaunākos sportistus vieno patriotiskā cīņā par uzvaru savai fakultātei. Tās sākas septembrī un parasti notiek vairākos sporta veidos.