Pārlekt uz galveno saturu

SIA "DeLaval"

SIA "DeLaval"

PRODUKTS

Grāmata "Moderna piena ražošanas ferma, tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana". Izdota prof. (Emeritus) J. Priekuļa red. 2012.gadā (pirmais izdevums) un 2013. gadā (otrais izdevums).

IDEJA

Strādājot pie Latvijas Zinātnes padomes (LZP) projekta Nr. 09.1463 "Tehnoloģisko sistēmu izpēte un izstrāde nākotnes slaucamo govju fermai" (2009.-2012.g.), kā arī LLU projektu "Govju slaukšanas robota ekspluatācijas pētījumi LLU mācību un pētījumu saimniecībā "Vecauce" (2007. un 2008. gadā projekta vadītājs prof. (Emeritus) J. Priekulis), tika apkopota informācija par mūsdienīgu piena ražošanas fermu tehnoloģisko projektēšanu un aprīkošanu. Līdz ar to radās ideja, ka projektu izpildes noslēgumā, uzrakstīt pētījumu rezultātus apkopojošu zinātniski praktisku grāmatu.

SADARBĪBA

Šādas grāmatas iespiešanu nevarēja nosegt ar LZP projektam Nr. 09.1463 piešķirtajiem naudas līdzekļiem, tādējādi tika lūgts arī firmas SIA "DeLaval" finansiālais atbalsts,  kas tika arī saņemts. Grāmatas sarakstīšanā tika papildus iesaistīti tie LLU zinātnieki un mācībspēki, kuri piedalījās iepriekš minēto zinātnisko projektu izpildē - Dr.habil.agr. Jānis Latvietis, Dr. sc. ing. Armīns Laurs, Dr. agr. Daina Kairiša, Dr. agr. Daina Jonkus, kā arī uzņēmuma SIA "DeLaval" speciālists Arturs Kokts.

REZULTĀTS

Grāmata tika realizēta 2012. gadā, kad tika izdoti 500 eksemplāri, no tiem 300 palika uzņēmumam SIA "DeLaval". Tā kā izdotajai grāmatai bija liels pieprasījums, uzņēmums SIA "DeLaval" lūdzu atkārtoti to izdot par uzņēmuma līdzekļiem. 2013. gadā tika izdoti atkārtoti 400 eksemplāri. 

2014. gadā par šīs grāmatas izdošanu autoru kolektīvam tika piešķirta Zemkopības ministrijas balva "Sējējs".