Pārlekt uz galveno saturu

AS "Rīgas Dzirnavnieks" stipendija

Pieteikšanās termiņi
pavasara semestrī
Stipendijas veids
Attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Pārtikas tehnoloģijas
Lauksaimniecības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
100 EUR
Stipendiju skaits
2
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

LLU Attīstības fondā 2018. gada 3. aprīlī ir dibināta Rīgas Dzirnavnieka stipendijas programma un apstiprināts tās nolikums.

 Rīgas Dzirnavnieka stipendijai var pretendēt valsts finansēts sekmīgs pilna laika pamatstudiju students, kurš studē:

  • profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Lauksaimniecība 1. vai 2. kursā un vēlas iegūt agronoma ar specializāciju laukkopībā kvalifikāciju;
  • akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā Pārtikas zinības (Pārtikas kvalitāte un inovācijas) 3. vai 4. kursā;
  • 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Pārtikas produktu tehnoloģija 3. vai 4. kursā.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti elektroniski LLU Attīstības fondā:

prakses gadījumā:

  • sagatavoto motivācijas vēstuli stipendijas konkursa pieteikumam;
  • sekmju izrakstu par pēdējā semestra studiju rezultātiem, ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);

pētījumu izstrādes gadījumā:

  • sekmju izrakstu par pēdējā semestra studiju rezultātiem, ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
  • pētījuma projektu no 4 līdz 6 lapaspusēm, norādot pētījuma mērķi, tā pamatojumu, risināmo jautājumu aktualitāti un novitāti, paredzētās pētījuma metodes un literatūras sarakstu, kas saskaņots ar pētījuma zinātnisko vadītāju un Uzņēmuma pārstāvi;
  • pētījuma zinātniskā vadītāja atsauksmi.
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/05/2018