Pārlekt uz galveno saturu

LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija

Pieteikšanās termiņi
pavasara semestrī
Stipendijas veids
Attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Informācijas tehnoloģiju
Tehniskā
Meža
Ekonomikas un sabiedrības attīstības
Pārtikas tehnoloģijas
Veterinārmedicīnas
Vides un būvzinātņu
Lauksaimniecības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
1175 EUR (vienreizēja izmaksa)
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
vienreizēja
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) piešķir LLU zinātnieku vārdiskās balvas šādās zinātnes nozarēs:

 1. Jāņa Āboliņa balva inženierzinātnē, pārtikas produktu tehnoloģijā;
 2. Eižena Ostvalda balva mežzinātnē;
 3. Alberta Krastiņa balva informācijas tehnoloģiju zinātnē;
 4. Jāņa Bērziņa balva lopkopības zinātnē;
 5. Jāņa Berga balva agronomijas zinātnē;
 6. Benjamiņa Treija balva ekonomikas zinātnē;
 7. Viļa Skārda balva inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā;
 8. Arvīda Leppika balva inženierzinātnēs, lauksaimniecības mehanizācijā;
 9. Ludviga Kundziņa balva veterinārmedicīnā.

Balvu mērķis ir veicināt LLU labāko zinātnieku fundamentālos pētījumus noteiktās zinātnes nozarēs.

Balvu piešķir tikai atsevišķai personai, no autoru kolektīva – vadošajam autoram tikai vienu reizi mūžā.

Balvu piešķir konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 • ieguldījums zinātnes nozares attīstībā pasaules un Latvijas mērogā;
 • zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. Scopus un Web.of Science datubāzēs).

Pretendentus balvas konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu domes, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) locekļi, zinātnisko iestāžu padome un mācību pētījumu saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017