Pārlekt uz galveno saturu

Ulda Šalajeva stipendija

Pieteikšanās termiņi
rudens semestrī
Stipendijas veids
Attīstības fonda stipendija
Fakultātes
Informācijas tehnoloģiju
Tehniskā
Meža
Pārtikas tehnoloģijas
Vides un būvzinātņu
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
171 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
5 mēneši (viens studiju semestris)
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Ulda Šalajeva stipendija tiek  finansēta no Ulda Šalajeva personīgajiem ietaupījumiem. LLU Attīstības fondā 2012. gada 16.janvārī  ir dibināta Ulda Šalajeva stipendijas programma, un apstiprināts  tās nolikums.

Stipendijai var pieteikties LLU pilna laika inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir pabeiguši vismaz 1. kursa 1. studiju semestri un kuriem ir labas, teicamas un izcilas sekmes, veic pētniecības darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, pārvalda svešvalodas, aktīva sabiedriskā darbība LLU vai ārpus tās.

Pirms dokumentu iesniegšanas obligāti iepazīties ar stipendijas nolikumu!

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums;
  • lietišķo biogrāfiju (EuroPass CV);
  • fakultātes dekāna/prodekāna atsauksmi;
  • pētniecības darba vadītāja atsauksmi;
  • citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu.

STIPENDIJAI PIETEIKTIES ŠEIT!

Priekšrocības stipendijas iegūšanā ir pretendentiem, kuri:

  1. ieguvuši vidējo profesionālo izglītību Vidzemes (it īpaši Madonas novada), Latgales, Zemgales vai Kurzemes plānošanas reģionu profesionālajās izglītības iestādēs, uzrādot ļoti labus akadēmiskos rezultātus un apbalvojumus par aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs;
  2. dzīvo daudzbērnu ģimenē un /vai ir bāreņi un /vai ģimenei ir trūcīgās ģimenes statuss.

Stipendijas saņemšanas laikā stipendiāts nedrīkst saņemt citu stipendiju, bet stipendijai drīkst pretendēt atkārtoti.

 

Pēdējā mēneša stipendijas apmēru izmaksā tikai tad, kad Stipendiāts iesniedz mecenātam atskaiti, nosūtot to uz e-pastu: attistibasfonds@llu.lv .

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017