Pārlekt uz galveno saturu

Jāņa Berga stipendija

Pieteikšanās termiņi
līdz 15. jūnijam
Stipendijas veids
LBTU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Lauksaimniecības
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
182 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši (1 studiju gads)
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Jānis Bergs (1836.-1928) ir diplomēts agronoms. Beidzis Rīgas Politehniskā Institūta Lauksaimniecības nodaļu. Agronomisko zinātņu pamatlicējs Latvijā. Izmēģinājumu saimniecības "Bērzmuiža" dibinātājs un vadītājs, LU Lauksaimniecības fakultātes dibinātājs un dekāns, saimniecības "Vecauce" dibinātājs un direktors, LU profesors, Augkopības katedras vadītājs.

Jāņa Berga stipendiju var saņemt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības fakultātes studenti, kuri veic pētniecisko darbu laukkopībā vai dārzkopībā. Studējošais vari pretendēt uz šo stipendiju, ja ir 2. vai 3. kursa pilna laika par valsts budžetu studējošs pamatstudiju students un vidējā svērtā atzīme pēdējā semestrī nav zemāka par 7, kā arī studējošais ir uzrakstījis referātu par J. Berga dzīvi un sasniegumiem, obligāti piedalīšanās vismaz vienā zinātniskajā konferencē, kā arī aktīva sabiedriskā darbība.

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017