Pārlekt uz galveno saturu

Jāņa Biķa stipendija

Pieteikšanās termiņi
līdz 30. aprīlim
Stipendijas veids
LLU vārdiskā stipendija
Fakultātes
Vides un būvzinātņu
Stipendijas apmērs mēnesī (EUR)
130 EUR
Stipendiju skaits
1
Stipendijas izmaksa
10 mēneši
Stipendijas nolikums
Papildus informācija

Profesors Jānis Biķis (1897-1962) ir ievērojams Latvijas zinātnieks. Dzimis 25.10.1897. Valkas apriņķa Mālupes pagasta Tarvās. 1929.g. Beidzis LU Inženierzinātņu fakultāti ar izcilību, 1939.g. ieguvis inženierzinātņu doktora grādu. Profesors Jānis Biķis 1944.g. noorganizēja Jelgavas LA Mērniecības katedru un bija katedras vadītājs (1939-1944). No 1945.g. līdz 1950.g. prof. J.Biķis bija Mežsaimniecības un Mežtehnikas fak. dekāns. Bez tam prof. J.Biķis vienlaikus bija dekāns arī 1947.g. nodibinātajai Zemes ierīcības un 1948.g. nodibinātajai Hidromeliorācijas fakultātei. 1950. g. šīm abām fakultātēm izveidoja kopīgu dekanātu un prof. Jānis Biķis dekāna pienākumus pildīja līdz 1954.g. Pētījis precīzās nivelēšanas metodes, Zemes garozas vertikālo kustību ātrumu, kustības ietekmes prognozēšanu uz nivelēšanas tīkliem. Pieminot viņa mūža devumu, LLA 1990.gadā tika nodibināta Jāņa Biķa stipendija. Stipendija tiek piešķirta kopš 1990./1991. studiju gada.

Jāņa Biķa stipendijai var pieteikties valsts budžeta finansēti VBF studiju programmas Vide un ūdenssaimniecība  vai Zemes ierīcība studenti, kuri:

  • izceļas ar labām, teicamām un izcilām sekmēm inženierzinātņu studiju kursos, to skaitā ģeodēzijā vērtējumam jābūt vismaz 8 ballēm (ļoti labi);
  • veic pētniecisko darbu minētajās jomās;
  • ir aktīvi sabiedriskajā darbā.

Jāņa Biķa stipendiāti

 1991./92. Inese Jēkabsone, Hidromeliorācijas specialitāte

 1992./93. Inga Linde, Zemes ierīcības specialitāte

 1993./94. Edmunds Zemītis, Zemes ierīcības specialitāte

 1994./95. Guntis Meža-Eriņš, Ūdenssaimniecības specialitāte

 1995./96. Juris Freimanis, Zemes ierīcības specialitāte

 1996./97. Zane Krūze, Videssaimniecības specialitāte

 1997./98. Zane Krūze, Videssaimniecības specialitāte

 1998./99. Agnese Miļutina, Zemes ierīcības specialitāte

 1999./2000. Agnese Miļutina, Zemes ierīcības studiju programma

 2000./01. Daina Ieviņa, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2001./02. Mārtiņš Upmanis, Zemes ierīcības studiju programma

 2002./03. Marika Ķērpe, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2003./04. Evija Luste, Zemes ierīcības studiju programma

 2004./05. Laila Petete, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2005./06. Jolanta Andersone, Zemes ierīcības studiju programma

 2006./07. Liene Jaunzeme, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2007./08. Alise Giluča, Zemes ierīcības studiju programma

 2008./09. Anda Gotlaufa, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2009./10. Ilze Jankava, Zemes ierīcības studiju programma

 2010./11. Elīna Medne, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2011./12. Edgars Kauranens, Zemes ierīcības studiju programma

 2012./13. Agris Bodnieks, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2013./14. Ilze Cahrausa, Zemes ierīcības studiju programma

 2014./15. Anda Jēkabsone, Vides un ūdenssaimniecības studiju programma

 2015./16. Harijs Paveļčuks, Zemes ierīcības studiju programma

 2016./17. Harijs Paveļčuks, Zemes ierīcības studiju programma

Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/08/2017