Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Ala Beļenkova sētniece Tehniskās fakultātes mācību korpuss
2. Tamāra Čoke apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
3. Anita Dombrovska apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
4. Ivans Dubrovskis sētnieks Tehniskās fakultātes mācību korpuss
5. Inita Gasnere apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
6. Rasma Gulbe sardze Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63080705 558
7. Agita Mačule administratore Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63005606 164
8. Gaļina Naumova apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
9. Indra Oša apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
10. Evija Pivaroviča apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
11. Liāna Pivaroviča mācību korpusa pārvaldniece Tehniskās fakultātes mācību korpuss
12. Edijs Pivarovičs sargs-liftnieks Tehniskās fakultātes mācību korpuss 63080705 558
13. Alda Podiņa apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
14. Tamāra Pogromovska apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss
15. Marina Purviņa apkopēja Tehniskās fakultātes mācību korpuss