Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Irina Buša apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
2. Skaidrīte Gabrāne administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
3. Dina Granta administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
4. Andris Neimanis ēkas ekspluatācijas pārzinis 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
5. Svetlana Okoročkova apkopēja 5. un 7. dienesta viesnīca
6. Vera Pokļikajeva administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 27855025
7. Signe Puriņa administratore 5. un 7. dienesta viesnīca
8. Asunta Samusenkova administratore 5. un 7. dienesta viesnīca
9. Jeļena Sondore sētniece 5. un 7. dienesta viesnīca
10. Brigita Ušča pārvaldniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103
11. Maija Vidiņa administratore 5. un 7. dienesta viesnīca 63026817
12. Vineta Vīns pārvaldnieka vietniece 5. un 7. dienesta viesnīca 28692103