Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Diāna Čeremisina administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
2. Inna Černuha administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
3. Anda Cunska administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
4. Valentina Dichkova apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
5. Oksana Ibragimova administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
6. Kristīne Kaire apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
7. Dzintra Kalniņa administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
8. Vanda Karlinska pārvaldniece 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
9. Tatjana Kozina apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
10. Valija Mačuļska apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
11. Margaryta Manko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
12. Svetlana Ņiftaļijeva sētniece 6. un 8. dienesta viesnīca
13. Tatjana Priede administratore 6. un 8. dienesta viesnīca
14. Tatjana Radčenko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
15. Inese Reinholde administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650