Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Dace Biezā administratore 6. un 8. dienesta viesnīca
2. Diāna Čeremisina administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
3. Inna Černuha administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
4. Anda Cunska administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 26660281
5. Valentina Dichkova apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
6. Oksana Ibragimova administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
7. Kristīne Kaire apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
8. Dzintra Kalniņa administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
9. Vanda Karlinska pārvaldniece 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650
10. Ieva Lejava administratore 6. un 8. dienesta viesnīca
11. Valija Mačuļska apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
12. Margaryta Manko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
13. Tatjana Priede administratore 6. un 8. dienesta viesnīca
14. Tatjana Radčenko apkopēja 6. un 8. dienesta viesnīca
15. Inese Reinholde administratore 6. un 8. dienesta viesnīca 25419650