Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Anita Auziņa asociētā profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
2. Anita Auziņa vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
3. Gints Birzietis viesprofesors Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 28618372; 63080697 555
4. Simona Cīrule vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63022584, 63005693
5. Jolanta Dāboliņa vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
6. Aina Dobele vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 400; 401
7. Aina Dobele profesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 400; 401
8. Madara Dobele lektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
9. Kristīne Joanna Golubeva vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
10. Gunta Grīnberga-Zālīte viesprofesore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
11. Agrita Grotuze vieslektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
12. Līga Jankova docente Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
13. Valdis Janovs vieslektors Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403
14. Elita Jermolajeva vadošā pētniece Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
15. Laura Joma lektore Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 63025170 403