Pārlekt uz galveno saturu

Anna Laganovska: "Augstskolā ar talantu vai loģisko domāšanu nepietiek - visa pamatā ir darbs"

Anna Laganovska VBF absolvente

Anna Laganovska šogad ziemā ar izcilību absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) akadēmisko bakalaura studiju programmu “Ainavu arhitektūra un plānošana”. Izcilības jeb tā sauktā "sarkanā" diploma ieguvi viņai nodrošināja augstā vidējā atzīme, kas studiju laikā bijusi 9,38 balles. Aizstāvot bakalaura darbu "Ilgtspējības principi publiskajā ārtelpā Inčukalna daudzfunkcionālais laukums”, Anna ieguva inženierzinātņu bakalaura grādu ainavu arhitektūrā.

Bakalaura grāda īpašnieces Annas dzimtā puse ir Baltinavas novadā, bet nu jau piecus gadus viņa dzīvo Rīgā. Savas skolas gaitas uzsākusi Baltinavas vidusskolā, taču no 10. klases mācības turpinājusi Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Pamatskolas laikā Annai patika radošie priekšmeti, savukārt vidusskolas posmā iemīlēja arī dabaszinātnes un vēsturi. Tāpat izcilniece atklāj, ka skolas laikā vienmēr ar lielu aizrautību apmeklēja vizuālās mākslas, mūzikas un matemātikas stundas. Baltinavas mākslas skolā Annu iedvesmoja pedagogi, kas vienmēr aicināja darboties radoši, taču vidusskolas matemātikas skolotāja Līga Abricka iemācīja Annai disciplīnu un parādīja, ka talantu attīstīšanā nepieciešams ieguldīt daudz darba.

Anna pēc vidusskolas beigšanas izvēlējās studijas, kas saistītas ar eksaktajām zinātnēm, tomēr studiju laikā pietrūka tieši radošās puses, tādēļ izvēlējās studijas turpināt ainavu arhitektūrā, kurā nepieciešama gan radošā, gan tehniskā domāšana. "LLU izvēlējos, jo Vides un būvzinātņu fakultāte Jelgavā ir vienīgā fakultāte Latvijā, kas piedāvā studiju iespējas ainavu arhitektūrā un plānošanā," par studiju izvēli stāsta Anna.

Atceroties studiju laikā piedzīvoto, jaunajai speciālistei visspilgtāk atmiņā palicis laiks, kas pavadīts Valdekas pilī – vēsturiskā vietā, kurā augstāko izglītību iegūst visi topošie ainavu arhitekti Latvijā. Tur studējot aizvadītas ne vien dienas, bet arī pavadīti vakari un naktis. Tāpat Anna devusies uz Budapeštu, kur Erasmus+ studiju ietvaros savas zināšanas papildinājusi Szents Istvan universitātē (Szent István University). "Erasmus+  studiju laikā uzlaboju savas valodu zināšanas, ieguvu plašāku izpratni par ainavu arhitektūras normatīviem, plānošanu un pētniecību Eiropas Savienības līmenī, kā arī iepazinos ar jaunām praktiskām un teorētiskām analīzes metodēm, ko pielietot projektu izstrādē vai pētniecībā," atminas Annas.

Savukārt, lai iegūtu bakalaura grādu, studente noslēguma darbu rakstīja par tēmu "Ilgtspējības principi publiskajā ārtelpā. Inčukalna daudzfunkcionālais laukums", kā laikā Anna veica ilgtspējības principu un to pielietojuma analīzi publiskajās ārtelpās, kā arī izveidoja Inčukalna daudzfunkcionālā laukuma attīstības priekšlikumu. “Darba process nebija viegls, brīžiem rakstījās raiti, reizēm bija nepieciešams kāds iedrošinājums no malas, lai turpinātu darboties,” stāsta Anna.

Studiju procesā absolvente uzlabojusi pašdisciplīnu un sapratusi, ka jebkurā projektā, esejā ir jāiegulda pūles. Anna atklāj, ka viņai vidusskolas posmā viss veicās ļoti viegli, taču augstskolā vienkārši ar talantu vai loģisko domāšanu nepietiek, visa pamatā ir darbs. Tāpat viņa novērtē savas datorprogrammu lietošanas prasmes, kas iegūtas pasniedzēja Artūra Mengota vadībā.

Vēlme sasniegt vairāk, neatlaidība un ticība sev palīdzēja bakalaura grāda īpašniecei nokļūt līdz izcilības diploma iegūšanai. "Uzsākot studijas, "sarkanais diploms" nebija mans mērķis, pat nebiju līdz tam aizdomājusies. Katrs darbs ir cīņa ar sevi. Esmu ļoti paškritiska, pat pedantiska, tādējādi studiju procesā tas palīdzēja iedziļināties un izstrādāt lietas detalizēti," stāsta absolvente.

Par labām un teicamām sekmēm, kā arī par ieguldīto darbu studiju laikā Anna saņēmusi Valsts finansēto stipendiju, kā arī Grosberga fonda stipendiju, kas tika piešķirta ne tikai par Annas sekmēm, bet arī par sabiedriski aktīvo darbu katoļu baznīcas labā. “Pateicoties šai stipendijai, varēju iegādāties jaudīgu datoru, kas ļoti noderēja studiju procesā,” piebilst Anna.

Stāstot par turpmākajiem plāniem, Anna pavasara posmā centīsies vairāk atpūsties un veltīt laiku tuviniekiem, kuri izpalika bakalaura darba tapšanas posmā. "Profesionālajā jomā lielākas izmaiņas gaidāmas sākoties vasarai," noslēpumaini stāsta Anna. Tāpat jaunā speciāliste plāno zināšanu ieguvi nepārtraukt un turpināt studijas maģistrantūrā.

Pievienots 26/03/2020