Pārlekt uz galveno saturu

LLU izcilniece Alise Rozentāle: "Studiju laikā kļuvu patstāvīgāka un pārliecinātāka par savām spējām"

LLU izcilniece Alise Rozentāle: "Studiju laikā kļuvu patstāvīgāka un pārliecinātāka par savām spējām"

Alise Rozentāle absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) programmu “Pārtikas produktu tehnoloģija” un ir vienīgā no savas fakultātes, kura šogad ieguva diplomu ar izcilību. Viņa, aizstāvot bakalaura darbu "Sūkalu pārstrādes uzņēmuma projekts", ieguva inženiera grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijā un jau šobrīd strādā pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR.  

Alise dzimusi Rīgā un savas skolas gaitas sāka Rīgas 45. vidusskolā, kur mācījusies līdz 9. klasei, savukārt vidējo izglītību ieguvusi Rīgas Teikas vidusskolā. Jau no skolas gadu pirmsākumiem Alises mīļākais mācību priekšmets bija bioloģija, tādējādi piedalījusies bioloģijas olimpiādēs, kā arī izvēles eksāmenu kārtojusi tieši šajā mācību priekšmetā.

Alisei pat nebija vairāku domu, kur uzsākt studiju gaitas, jo sirdslieta bijusi bioloģija, kā arī ļoti labi padevusies ķīmija, kas ir pamatpriekšmeti studiju programmā “Pārtikas produktu tehnoloģija”.

Smejoties Alise min, ka savulaik gribējusi studiju laikā vairāk nodarboties ar praktiskām lietām un nākotnē iegūt darbu, kur būtu jāvelk balts halātiņš. “Protams, pirmais, kas ienāca prātā, ir ārsts vai farmaceits, bet ir jābūt īpašam aicinājumam dzīvē, lai izvēlētos šādu profesiju,” skaidro izcilniece.

Tieši vidusskolas bioloģijas skolotāja Vivita Setkovska Alisei ierosinājusi iespēju kļūt par pārtikas tehnologu, un šī ideja Alisei iepatikās, jo viņai bijis svarīgi, ka ar iegūto izglītību varēs strādāt ražošanas nozarē un piedalīties IKP paaugstināšanā.

Alise par studiju laiku atceras: “Tie bija neaizmirstami četri gadi. Nebeidzu priecāties par to, cik man bija labi kursa biedri. Jelgavā esmu iepazinusies ar vienreizējiem cilvēkiem un fantastiskiem pasniedzējiem. Fakultātē ir patīkama mācību vide, kā arī Jelgava un Jelgavas pils ir vietas, kas studiju procesu padarīja gana aizraujošāku.  Priecājos, ka bija iespēja studēt arī jaunajā fakultātes ēkā. Katram studentam, kurš izvēlas studēt, ir obligāti jāizbauda dzīvošana dienesta viesnīcā, lai piedzīvotu studentu „bohēmu” un “uzasinātu” atjautību, risinot dažādas sadzīviskas situācijas. Svarīgi, ka draugi vienmēr bija blakus, lai palīdzētu ar mācībām, kopīgi pavakariņotu vai vienkārši pasmietos par visu”.

Studiju laikā absolvente ir apguvusi ļoti plašu zināšanu loku, sākot ar filozofiju, rasēšanu, uzņēmējdarbību līdz pat pārtikas nozarei specifiskām zināšanām. Apgūstot organisko ķīmiju un bioķīmiju, Alise sāka vairāk izprast, kā strādā organisms un līdz ar to pieauga izpratne par veselīgu uzturu, tādēļ šī tēma Alisei kļuva aktuāla un iedvesmoja diplomprojekta tēmai.  “Vislielākais gandarījums ir par to, ka es esmu mainījusies studiju laikā - esmu kļuvusi patstāvīgāka, pārliecinātāka par sevi, savām spējām un drosmīgāka,” gandarīta stāsta jaunā pārtikas tehnoloģe.

Alise arī atklāj, ka ļoti palīdzējis kursabiedru un draugu atbalsts, jo, viņasprāt, ikvienam būtu tik labi rezultāti studijās, ja blakus būtu kāds, kurš ticētu “par visiem 200%”. Protams, nav bijis viegli, it īpaši pirmajos semestros, kad bija jāstudē dažādas fizikas, ķīmijas un rasēšanas, bet tādēļ esot vēl lielāks gandarījums par paveikto un sasniegto.

“Lielu paldies es vēlos teikt Vivitai Setkovskai, jo viņa man palīdzēja izvēlēties, kur studēt tālāk, kā arī sagatavoja bioloģijas eksāmenam, kas man palīdzēja iekļūt Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Otru lielu paldies vēlos teikt diplomprojekta vadītājai Jeļenai Zagorskai. Arī bez citu mācībspēku, darba konsultantu - S. Muižnieces- Brasavas, A. Zvirbules un A. Blijas - palīdzības, man nebūtu izdevies tik veiksmīgs noslēguma darbs,” gandarīti stāsta izcilniece.

Pašreiz Alise strādā BIOR Virusoloģijas nodaļā kā vecākā eksperte, bet turpmākie dzīves plāni saistīti ar pārtiku. Absolvente vēlas strādāt piena nozarē, jo studiju laikā padziļināti interesējusies vairāk par šo virzienu un izstrādājusi tajā noslēguma darbu. Tāpat viņa arī apsver iespēju turpināt studijas maģistrantūrā un iegūt vairāk zināšanas par kvalitātes vadību, kas ir neatņemama katra uzņēmuma sastāvdaļa un noderēs nākotnē, dibinot un vadot uzņēmumu.

Pievienots 03/08/2017