Pārlekt uz galveno saturu

LLU izcilniece Annija Roziņa: No nejaušības līdz diplomam ar izcilību

LLU izcilniece Annija Roziņa: No nejaušības līdz diplomam ar izcilību

Jelgavniece Annija Roziņa absolvējusi LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes programmu “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu un diplomu ar izcilību jeb "sarkano” diplomu.

Annija savas mācību gaitas uzsākusi Jelgavas Valsts ģimnāzijā, matemātikas novirziena klasē. Taču skolas laikā Annijas mīļākie mācību priekšmeti bija bioloģija un literatūra.

Annija stāsta, ka “no vidusskolas laikiem vienmēr īpaši atmiņā paliks klases audzinātāja Ruta Rulle, kas vienlaicīgi bija arī latviešu valodas un literatūras skolotāja. R.Rulle ir skolotāja, kurai varu teikt lielu paldies par sniegtajām zināšanām, par to, ka paplašināja manu redzesloku un radīja interesi par kultūru, teātri un literatūru. Viņa palīdzēja pilnveidoties un augt kā personībai un iemācīja to, kā būt neatlaidīgam un kā sasniegt savus iecerētos mērķus”.

Annija atceras, ka LLU nonākusi nejaušības dēļ. Annija sākotnēji pēc 12. klases absolvēšanas studējusi citā augstskolā Rīgā, kur pēc pirmā studiju gada sapratusi, ka ir radusies interese par uzņēmējdarbību, tādēļ meklējusi citu augstskolu, kur varētu to studēt. Tā kā Annija ir jelgavniece, tad par piemērotāko variantu tajā laikā uzskatījusi LLU, kurā arī iestājusies.

“Kursā mācījās samērā nedaudz cilvēku, tādēļ no studiju laika atmiņā paliks draudzīgās un ģimeniskās attiecības, kas valdīja starp kursabiedriem. Īpaši atmiņā paliks arī notikumi un cilvēki, kas iepazīti, darbojoties LLU Mūžizglītības centra programmā "Labās gribas vēstneši”. No mācībspēkiem noteikti lielāko paldies gribu teikt savai bakalaura darba vadītājai Astrai Asejevai, kura sniedza lielu ieguldījumu darba tapšanā un lika nepadoties, lai varētu sasniegt iecerētos mērķus. A.Asejeva deva ne tikai nepieciešamās zināšanas un padomus, bet arī palīdzēja pārvarēt grūtības, spēja nomierināt, uzmundrināt un būt blakus tajos brīžos, kad kļuva pavisam grūti. Tagad pavisam noteikti varu teikt, ka labāku savu bakalaura darba vadītāju es nevarētu iedomāties!” studiju laiku atceras Annija.

Studiju laikā Annija ir iemācījusies plašāk skatīties uz dažādiem procesiem, neapstāties pie grūtībām, būt patstāvīgai un ir pilnveidojusies kā personība. Viņa arī atzīst, ka no universitātes centusies paņemt maksimāli daudz, cik vien bija iespējams – gan studijās, gan iesaistoties brīvprātīgā darbā, gan piedaloties studentu aktivitātēs.

Annijas turpmākie plāni ir saistīti ar viņas izstrādāto bakalaura darbu, jo bakalaura darbā Annija izstrādāja biznesa plānu par jauna uzņēmuma izveidi. Tā kā tika saņemts augsts novērtējums, tad Annija ir pārliecināta, ka savu biznesa ideju vēlas realizēt arī nākotnē. “Lai to spētu izdarīt, ir vajadzīgas papildus zināšanas un pieredze, ko centīšos turpmāk iegūt,” uzsver Annija.

Annija plāno studēt arī maģistrantūrā un pašlaik ir vairākas idejas par studiju turpināšanu, bet vēl ir nepieciešams laiks, lai saprastu, kas ir Annijas īstais studiju virziens.

Pievienots 05/07/2016