Pārlekt uz galveno saturu

LLU izcilniece Edīte Eihvalde: "Kopīgi ieguldītais darbs sniedz lieliskus rezultātus"

LLU izcilniece Edīte Eihvalde: "Kopīgi ieguldītais darbs sniedz lieliskus rezultātus"

Jaunpilniece Edīte Eihvalde absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) studiju programmu “Ekonomika” un Edītes vidējā atzīme studiju laikā bija 9,1 balles.  Bakalaura darbu, kurā izcilniece pētīja rentabilitātes un to ietekmējošo faktoru analīzi SIA "Agro Kaķenieki", komisija novērtēja ar 10 ballēm un piešķīra sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā.

Edītes dzimtā puse ir Jaunpils novads, bet nu jau vairākus gadus dzīvo Dobeles novada Anneniekos. Līdz 9. klasei Edīte mācījās Jaunpils vidusskolā, bet no 10. klases Dobeles Valsts ģimnāzijā. Edīte par skolas laiku atceras: “Tamāra Juzupa bija man pirmā skolotāja, kura bija ļoti zinoša un spēcīga. Skolotāja mani motivēja un palīdzēja sagatavoties dažādām olimpiādēm – matemātikas, dabaszinības un latviešu valodas. Pateicoties viņai, ieguvu lieliskus zināšanu pamatus". Pamatskolā lielu ieguldījumu Edītes zināšanu attīstībā ieguldīja arī matemātikas skolotāja Gunta Kāle, jo papildus matemātikas stundām ikdienā, Edīte reizi nedēļā gatavojās matemātikas olimpiādēm. Kopīgi ieguldītais darbs sniedza lieliskus rezultātus – Tukuma rajona un Zemgales novada matemātikas olimpiādēs Edīte vienmēr ieguvu godalgotas vietas. Dobeles Valsts ģimnāzijā Edīte mācījās matemātikas novirziena klasē un šajā skolā matemātikas zināšanas veicināt, kā arī loģisko domāšanu attīstīt palīdzēja skolotāja Aiva Rituma.

Edītes mīļākais mācību priekšmets jau no skolas laiku pirmsākumiem bija matemātika, kā arī liela interese bija par visiem mācību priekšmeti, kas bija saistīti ar skaitļiem un rēķināšanu, tādēļ Edīte izlēma studēt ekonomiku. Edīte studiju gaitas LLU ESAF uzsāka, jo universitāte atrodas ne tikai tuvu absolventes dzīvesvietai, bet ESAF piedāvātās studiju programmas jauno speciālisti uzrunāja. Protams, būtisks aspekts universitātes izvēlē bija budžetu vietu skaits un dienestu viesnīcas pieejamība. Edīte studiju laikā neatlaidīgi mācījās un ne velti par aktīvu sabiedrisko darbību un labām sekmēm ir saņēmusi stipendiju.

"Es gribēju studēt profesiju, kas ir saistīta ar skaitļiem un matemātiku. ESAF izvēlējos, jo tās piedāvājumā bija iespēja specializēties tieši grāmatvedībā un finansēs, un pēc šīs studiju programmas absolvēšanas esmu kompetenta strādāt šajā jomā, kur ir nepieciešama loģiskā domāšana, dažādu aprēķinu veikšana un analīze," par profesijas izvēli stāsta izcilniece Edīte.

Studiju procesa laikā Edīte ir iemācījusies strādāt komandā, respektēt citu viedokli, veikt darbus savlaicīgi un atbildīgi, kā arī apguvusi prasmi veikt kvalitatīvu analīzi, pamatot veiktos aprēķinus un savu viedokli.

Edītei visspilgtākās atmiņā par studiju procesu ir tieši saistītas ar studiju biedriem, ar kuriem kopā gatavojās ieskaitēm un veidoja atraktīvas, izklaidējošas prezentācijas. Protams, atmiņā ir ne tikai studijas, bet arī LLU piedāvātie izklaides pasākumi – fakultāšu dienas, fakultāšu Ziemassvētku balles, 1. kursa orientēšanās sacensības, saliedēšanās pasākums un iesvētības.

Edīte par studiju laiku atceras: "Universitāte sniedza man plašas teorētiskās zināšanas grāmatvedības un finanšu jomā. Paralēli studijām es strādāju SIA "1. Grāmatvedības birojs," kur man bija iespēja universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Šis uzņēmums bija pretimnākošs un līdz ar to varēju apvienot studijas ar darbu. "1. Grāmatvedības birojs” " un tā darbinieki būtiski veicināja manu izaugsmi, jo veltīja daudz laika, lai parādītu un apmācītu, kā teorētiskās zināšanas pielietot praktiski. Uzņēmumā veiktie darbi man palīdzēja arī studiju procesā, jo vieglāk bija izprast pasniedzēju mācīto."

"Mani interesēja piedāvātie studiju priekšmeti, kā arī zināju, ka to apgūšana man ir nepieciešama, lai strādātu tādu darbu, kādu vēlos. Līdz ar to es studēju cītīgi, darbus gatavoju savlaicīgi un daudz mācījos papildus, tādejādi iegūstot labas sekmes," stāsta absolvente.

Savukārt par turpmākajiem plāniem jaunā speciāliste stāsta: "Pēc prakses esmu palikusi strādāt SIA “Agro-Kaķenieki”, kā grāmatvede un finanšu analītiķe. Mani turpmākie plāni ir palikt strādāt šajā uzņēmumā, izglītot sevi, apmeklējot dažādus seminārus un kursus, tiekoties ar izglītotiem un kompetentiem cilvēkiem, tajā skaitā uzņēmuma sadarbības partneriem, banku darbiniekiem, juristiem, projektu vadītajiem un citiem finanšu analītiķiem".

"Pateicību par ieguldīto darbu manā attīstībā un par atbalstu gribētu pateikt savām matemātikas skolotājām – Guntai Kālei un Aivai Ritumai, kā arī sākumskolas audzinātājai – Tamārai Juzupai. No universitātes pasniedzējiem, vislielāko pateicību es gribētu pateikt profesorei Gunitai Mazūrei. Profesore ir ļoti zinoša un ar augstām prasībām. Viņas zināšanas, prasības mani mudināja mācīties un censties visu izdarīt pēc iespējas labāk. Profesore būtiski veicināja manu zināšanu izaugsmi. Viņas iemācītais šobrīd man ļoti noder, strādājot kā finanšu analītiķei," stāsta absolvente Edīte.

Pašlaik Edīte vēlas atpūsties no studiju procesa, bet nākotnē domā uzsākt studijas maģistrantūrā.

Pievienots 17/08/2017