Pārlekt uz galveno saturu

LLU izcilniece Elīna Vārtukapteine: "Esmu ļoti prasīga pret sevi un citiem"

Alūksniete Elīna Vārtukapteine šogad absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes programmu “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un ieguva akadēmisko bakalaura grādu un diplomu ar izcilību, kas ir augstākais studiju novērtējums.

Alūksniete Elīna Vārtukapteine 2016. gadā vasarā absolvēja LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) studiju programmu Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un ieguva akadēmisko bakalaura grādu un diplomu ar izcilību, kas ir augstākais studiju novērtējums.

Elīnas dzimtā puse ir mazpilsēta, ziemeļvidzemes pērle – Alūksne. Alūksnē uzsākusi arī savas skolas gaitas un mācījusies Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Jau vidusskolas laikā pret mācībām izjutusi lielu atbildības sajūtu, un tiekusies uz augstākajiem rezultātiem.

Skolas laikā Elīnai nebija mīļākā priekšmeta, taču vairāk saistoši šķita sociālo un humanitāro zinātņu priekšmeti, piemēram, latviešu valoda, literatūra un ekonomika.

Elīna stāsta: "Liela pateicība jāizsaka manai vidusskolas klases audzinātājai Sanitai Mednei, kas vienmēr atbalstīja un motivēja censties, nepadoties un pieņemt jaunus izaicinājumus. Tāpat vienmēr paliks atmiņā matemātikas skolotājas Irinas Gailītes un ekonomikas skolotājas Ingūnas Vilemsones nezūdošais pozitīvisms, enerģiskums un dzīvesspars, kas mani iedvesmoja.”

“Pēc ģimnāzijas absolvēšanas apsvēru domu mācīties uzņēmējdarbību vai vadībzinības, taču nevarēju izlemt, kuras no augstskolās piedāvātajām studiju programmām ir visatbilstošākās manām vēlmēm un nākotnes izaugsmes iespējām. Esmu ļoti pateicīga draugam, kas man ieteica studēt LLU studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, jo šajā programmā apguvu ļoti daudzveidīgus studiju kursus un guvu zināšanas ne tikai socioloģijā, bet arī organizāciju menedžmentā,” stāsta Elīna par studiju izvēli.

Studiju laiks Elīnai Jelgavā vienmēr paliks atmiņā kā viens no svarīgākajiem dzīves posmiem. Elīna ir guvusi dažāda veida dzīves pieredzi un arī vērtīgus kontaktus. Studiju procesā viņa ir pētījusi un izvērtējusi dažādu valsts iestāžu un privātā sektora uzņēmumu darbības procesus. Līdz šim visi īstenoto pētījumu rezultāti ir tikuši prezentēti arī konkrēto iestāžu un uzņēmumu vadībai, sniedzot argumentētas rekomendācijas turpmākās darbības efektivitātes uzlabošanai. Studiju laikā veicamajiem uzdevumiem Elīna rada praktisku pielietojumu un tas viņu motivē strādāt atbildīgi, kvalitatīvi un ar pilnu atdevi. Studente arī atklāj, ka augstskolā iemācījusies analizēt un izteikt viedokli par dažādu sociālo procesu savstarpējo saistību un izteikt ilgtermiņa redzējumu par tiem.

Elīna stāsta: “Liela pateicība pienākas programmas direktorei Andai Grīnfeldei, jo pateicoties viņai prakses laikā bija iespēja strādāt Latvijas Republikas 11. Saeimā pie deputātes Ingas Vanagas, kur guvu unikālu pieredzi un pilnvērtīgu redzējumu par valsts pārvaldes darba specifiku un tam nepieciešamajām kompetencēm. Līdz ar to paplašināju un uzlaboju informācijas analīzes un izpētes prasmes, kā arī analītiskās domāšanas, komunikācijas, darba plānošanas un organizēšanas iemaņas”.

"Četru studiju gadu laikā izcilības jeb „sarkanā” diploma iegūšana man nekad nav bijis kā pašmērķis. Es vienkārši ļoti centos priekš sevis, studiju procesu uztvēru ar augstu atbildības sajūtu un pašatdevi. Esmu ļoti prasīga gan pret sevi, gan citiem un uzskatu, ka tas attaisno manus sasniegumus. Esmu perfekcioniste un gan darbā, gan studijās, cenšos visu izdarīt maksimāli kvalitatīvi, pēc labākās sirdsapziņas, jo apzinos, ka to daru priekš sevis un savas izaugsmes. Nenoliegšu, ka tas bija liels darbs, studiju procesā tika ieguldīts daudz laika un pūļu, taču man patīk pieņemt jaunus izaicinājumus, jo tā spēju  gūt pārliecību par savām spējām un rezultātā izjust gandarījumu par paveikto un sasniegto. Liels atbalsts bija ģimene, draugi un, protams, kompetenti un pretimnākoši mācībspēki,” atklāj Elīna.

Pašreiz jaunā socioloģe ir uzsākusi darba gaitas valsts pārvaldē, taču centīsies darbu apvienot arī ar maģistra studijām. Viņa ļoti nopietni apsver studiju virziena izvēli un ir sapratusi, ka arī nākotnē labprāt darba gaitas vēlas saistīt ar pārvaldes darbu publiskajā sektorā.

Pievienots 10/10/2016