Pārlekt uz galveno saturu

LLU izcilniece Kristīna Grausa: "Stingri pieturēties pie tā, ko esmu apņēmusies panākt vai sasniegt"

LLU izcilniece Kristīna Grausa: "Stingri pieturēties pie tā, ko esmu apņēmusies panākt vai sasniegt"

Kristīna Grausa ar izcilību šogad absolvējusi LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) studiju programmu "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai". Izcilības jeb tā sauktā "sarkanā" diploma ieguvi Kristīnai nodrošināja augstā vidējā atzīme, kas četru studiju gadu laikā bijusi 9,5 balles. Tāpat augstu vērtējumu izcilniece ieguva par bakalaura darbu "Robotu sadarbības algoritmu iekļaušana studiju kursa realizācijā," kas ļāva iegūt profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikāciju.

Kristīna dzīvo Dobelē un savas skolas gaitas uzsāka Dobeles sākumskolā, bet pēc tam tās turpināja Dobeles 1. vidusskolā, bet no 7. klases līdz pat 12. klasei mācījās Dobeles Valsts ģimnāzijā. Tā kā Kristīnai pastiprināta interese vienmēr bijusi par matemātiku un dabaszinātnēm, tad tieši mācību priekšmeti kā matemātika, fizika, ķīmija un bioloģija saistīja visvairāk. Kā pati izcilniece atzīst: "Man vienmēr ir bijusi spēcīga interese izprast, kā tad īsti viss šajā pasaulē darbojas - rast cēloņus un likumsakarības starp dažādiem procesiem dabā".

Izcilniece vēlas teikt arī paldies skolotājiem, kuri vienmēr bijuši blakus un atbalstījuši absolventi mācību procesā: "Lielākais paldies jāsaka manai klases audzinātājai Silvijai Smiltniecei, kura bija viens no nedaudzajiem cilvēkiem, kas patiešām zināja, kādu darbu un pacietību es ieguldu mācību procesā, līdz ar to regulāri interesējās par manu veselību, mudināja mani atvēlēt laiku atpūtai, kā arī ļoti izcēla manu centību. Tāpat paldies jāsaka arī informātikas un programmēšanas skolotājai Aijai Jakovļevai par intereses veicināšanu informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī matemātikas skolotājai Jolantai Šaknerei un angļu valodas skolotājai Zintai Andžānei".

Par universitātes izvēli Kristīna atklāj, ka LLU izvēlējusies, jo patīk Jelgavas pilsēta, kā arī studēt Baltijas lielākajā baroka pērlē – Jelgavas pilī – bija izdevība, kas noteikti jāizmanto. Savukārt, par fakultātes izvēli Kristīna atklāj, ka uzmanību piesaistīja LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju priekšmets "Programmēšanas pamati," kas bija galvenais iemesls, kādēļ absolvente izvēlējās studēt tieši informācijas tehnoloģijas. Kā arī izcilniece atklāj, ka kopumā izdarīt izvēli par tālākās izglītības virzienu bija ļoti sarežģīti, jo viņu interesē tikpat kā viss, sākot ar mākslu un beidzot ar eksaktajām zinātnēm. "Galvenais faktors, kas ietekmēja manu izvēli bija profesijas pieprasījums darba tirgū," uzsver izcilniece.

Atceroties studiju pirmsākumus, jaunā programmētāja ar patīkamām emocijām atceras pirmkursnieku svētkus – Azemitologu, kuros LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF) ieguva pirmo vietu. "Šī pirmā uzvara un saliedēšanās ar kursabiedriem lika pozitīvi pieņemt pārmaiņas un tajā laikā vēl svešo studiju vidi," tā K. Grausa.

Studiju procesā absolvente iemācījusies izturību, apņemšanos un sava laika plānošanu. Jaunā speciāliste atzīst, ka iegūt jaunas zināšanas un iemaņas viņai nav nekas svešs, tā kā viņa savā profesijā sāka strādāt jau 2. kursa sākumā, tad atrast laiku gan darbam, gan studēšanai tādā līmenī, kādā tas viņu apmierinātu, bija īpaši liels izaicinājums. "Studiju procesā arī ieguvu kopskatu par iespējamiem attīstības un darbības virzieniem, daudzveidīgajām tehnoloģijām un to pielietojumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā," papildina K. Grausa.

Savukārt studiju noslēguma darbu izcilniece rakstīja par tēmu "Robotu sadarbības algoritmu iekļaušana studiju kursa realizācijā," ko sākusi rakstīt jau 3. kursā, kad, apgūstot studiju kursu “Programmēšanas rīki," radās interese par robotizētām platformām. "Man bija vēlme izstrādāt bakalaura darbu par saistošu un mūsdienās aktuālu tēmu, tāpat gribēju arī iegūt jaunas zināšanas un izpētīt man vēl neapgūtas jomas. Rezultātā man izdevās izstrādāt stingri centralizētas heterogēnu robotu sistēmas modeli, kas realizē priekšmetu stumšanas uzdevumu ar stūmēja - novērotāja pieeju tā, lai šo modeli būtu iespējams iekļaut studiju kursā. Turklāt es apguvu divas studiju laikā neapgūtas programmēšanas valodas (Python un Arduino), kā arī izpētīju dažādas jaunas tehnoloģijas, no kurām, manuprāt, visinteresantākā bija attēlu un video ierakstu analizēšanai izstrādāta bibliotēka OpenCV," par bakalaura darbu stāsta absolvente.

Kristīna ir pārliecināta, lai iegūtu sarkano diplomu ir nepieciešams vienādi augsts zināšanu līmenis visos studiju kursos, arī tajos, kas patīk vai interesē mazāk. Bet par savu panākuma atslēgu saka: "Mana galvenā panākumu atslēga slēpjas tajā, ka es stingri pieturos pie tā, ko esmu apņēmusies panākt vai sasniegt".

Stāstot par turpmākajiem plāniem, Kristīna vēlas saprast, kas vēl ir tās jomas, kurās vēlas attīstīt sevi un savas zināšanas. "Maģistrantūrā pagaidām studēt neplānoju, bet apsveru iespēju nākotnē apgūt kursus vai uzsākt studijas citā jomā, iespējams saistībā ar eksaktajām zinātnēm. Tāpat plānoju turpināt papildināt arī savu darba pieredzi programmatūru izstrādē," noslēgumā atklāj absolvente un izcilniece Kristīna Grausa.

Pievienots 11/07/2019