Pārlekt uz galveno saturu

TF students Mihails Ivanovs rada unikālu ar pulti vadāmu robotu

TF students Mihails Ivanovs rada unikālu ar pulti vadāmu robotu

Nolikts uz plaukta, lai apput ar putekļiem, vai sākums kam nozīmīgam un sabiedrisko labumu nesošam? Tas ir jautājums, kuru vismaz vienu reizi studiju laikā iespējams sev uzdod ikviens students, domājot par sava studiju noslēguma darba – diplomprojekta, bakalaura darba, studiju projekta – izstrādi.

Atbildi uz šo jautājumu ļoti skaidri zināja Mihails Ivanovs, kurš pāris nedēļu atpakaļ absolvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammu "Autotransports” un par savu izstrādāto bakalaura darbu ieguva izcilu vērtējumu. Viņš bakalaura darbā izstrādāja unikālu ar pulti vadāmu manipulatoru, kāds Latvijā līdz šim vēl nav sastopams.

"Mihaila radītā iekārta – manipulators spēj satvert objektu un pārvietot to uz citu vietu. Protams, pneimatiskās* sistēmas, kas kaut ko satver un pārvieto, ir pieejamas daudzās nozarēs, taču iekārtu šādā izpildījumā – ar Stjuarta platformu un manipulatoru – Latvijā un pat pasaulē neatradīsiet, kaut arī katrs mehānisms atsevišķi ir ļoti populārs,” skaidro bakalaura darba vadītājs, asociētais profesors Imants Nulle. Manipulators ir modelēts programmā SolidWorks, un tā veiktspēju palielina Stjuarta platforma, kas ļauj tam pagriezties, sagāzties un pacelties.

Izveidotais modelis ir paredzēts pneimatisko un mehānisko sistēmu demonstrēšanai un tiks izmantots studiju procesā, kā arī būs apskatāms izstādēs un dažādos pasākumos. Tam ir vismaz divas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, tas tiks izmantots pneimatikas un mehatronikas pamatu apguvei. LLU Tehniskās fakultātes studenti laboratorijas darbos varēs veidot dažādas shēmas mehānisma darbināšanai un kustības ātruma regulēšanai, jo manipulatorā ir iebūvēti dažādi pneimatikas elementi (dažāda veida cilindri, satvērējs, rotators, ātruma regulatori un sadalītāji).

"Manipulatorā ļoti uzskatāmi var saprast pneimatiskās sistēmas priekšrocības un trūkumus, kas bieži vien nav iespējams uz standarta mācību stenda. Tas nozīmē, ka spēsim vēl labāk nozarei sagatavot speciālistus, kuri būs apguvuši pneimatiku, bez kuras grūti iedomājama moderna ražotne,” turpina I. Nulle.

Otrkārt, iekārtas priekšrocība ir pievienotā Stjuarta platforma, kurai ir interesanta uzbūve un darbības principi. Pagaidām sarežģītās vadības dēļ iekārta spēj pildīt tikai divas kustības, bet tās darbību iespējams pilnveidot un paplašināt. "Mūsdienās ir aktuāli nelieli pašgājējroboti, kas spēj veikt dažādas funkcijas. Stjuarta platforma paaugstina manipulatora rokas funkcionalitāti, tas ir, ļauj pagriezties un aizsniegt tādas vietas, kas nebūtu iespējams bez šīs platformas, kas arī ir manipulatora galvenā priekšrocība,” uzskata bakalaura darba autors M. Ivanovs.

Jaunais inženieris nedomā apstāties savā izglītības ceļā un plāno turpināt studijas maģistrantūrā, lai strādātu pie iesāktā, veicot mehānisma novērtējumu.

“Projekta realizācija bija iespējama, pateicoties SIA “SMC Pneumatics Latvia”, SIA “Signum” un LLU Tehniskās fakultātes finansiālajam ieguldījumam. Kopējās projekta izmaksas pārsniedza 4000 EUR. Tas  apliecina, ka inženierzinātnes ir dārgas, bet ļoti nepieciešamas Latvijas izaugsmei. Turklāt nozarēm un zinātnei ļoti nepieciešami tādi jaunieši kā Mihails, kurš nebaidījās izvēlēties iet grūtāko ceļu un bakalaura darba ietvaros radīja inovatīvu mehānismu,” atklāj I. Nulle.

Paldies SIA “SMC Pneumatics Latvia”, SIA “Signum” un īpaši Mārim Kjakstem un Vitālijam Upeniekam par atbalstu!

* Pneimatika – kustība ar saspiestu gaisu

Pievienots 05/07/2016