Pārlekt uz galveno saturu

Studiju noslēguma saistības

bakalaurs

Visi studiju noslēguma darbi pēc oficiālās iesniegšanas tiek pārbaudīti starpaugstskolu vienotajā datorizētajā plaģiāta kontroles sistēmā.

Saistību izpilde līdz izlaidumam

Saistību izpildes apliecinājums ir dokuments, kuru aizpilda gan pilna laika, gan nepilna laika studenti un maģistranti, kuri absolvē LLU vai piesakās studiju pārtraukumam, vai tiek eksmatrikulēti.

Tas apliecina, ka studējošais ir nokārtojis saistības (parādus) šādās LLU struktūrvienībās:

 • bibliotēkā (ir nodotas mācību grāmatas u.c. literatūra),
 • dienesta viesnīcā (esat/neesat izmantojis dienesta viesnīcas, veļas noliktavas pakalpojumus, ir nomaksāti visi rēķini, nodota veļa u.c. saskaņā ar īres līgumu),
 • fakultātes dekanātā (nav studiju maksas parādu un ir savākti citu struktūrvienību ieraksti).

Ja arī nekad nav apmeklēta un bijusi saistība ar minēto struktūrvienību, tomēr apliecinājums par to jāiegūst Saimnieciskajā dienestā 15. kabinetā (aiz Jelgavas pils pie stāvlaukuma). Saimnieciskajā dienestā nevar iegūt apliecinājumu par saistību nokārtošanu ar bibliotēku.

Kur un kad to var saņemt un aizpildīt?

Saistību izpildes apliecinājumu var saņemt savas fakultātes dekanātā vai izdrukāt no portāla (skat. raksta pielikumā).

Saistību izpildes apliecinājumā studējošais aizpilda informāciju par sevi un apmeklē apliecinājumā minētās struktūrvienības. Ja visas saistības ar struktūrvienībām ir nokārtotas, tad saņem ierakstu: spiedogu, datumu un atbildīgās amatpersonas parakstu. Jāiegūst visi (izņemot fakultātes bibliotēkas ieraksts, ja tādas attiecīgajā fakultātē nav) apliecinājumā prasīto struktūrvienību ieraksti.

Kur sameklēt minētās struktūrvienības un kas ieraksta?

 1. Dekanāts – savā fakultātē, lietvede (dekanātu jāapmeklē pēdējo, jo dekanāts pārliecinās, vai citām struktūrvienībām nav pretenziju);
 2. Dienesta viesnīca, veļas noliktava – studējošie, kas:
  • nedzīvo studentu viesnīcās – LLU Saimniecības dienestā, aiz Jelgavas pils pie stāvlaukuma, 15. kabinets, direktora vietnieks objektu ekspluatācijas jautājumos;
  • dzīvo vai dzīvojis studentu  viesnīcā – savā studentu viesnīcā, pārvaldniece;
 3. Fundamentālās bibliotēkas abonements – Jelgavas pilī, 161. telpa, bibliotekāre;
 4. Fakultātes bibliotēka – ja tāda ir savā fakultātē, bibliotekāre.

Kad un kur apliecinājums jāiesniedz atpakaļ?

Saistību izpildes apliecinājums aizpildīts jāiesniedz savas fakultātes dekanātā.

Ja neesi nokārtojis saistības līdz izlaiduma dienai, tad diplomu, tā pielikumus izlaidumā vari nesaņemt!

Studiju noslēguma darba individuālā pārbaude starpaugstskolu vienotajā datorizētās plaģiāta kontroles sistēmā

LLU piedāvā maksas pakalpojumu ar iespēju pārbaudīt savu Studiju noslēguma darbu (SND), pirms to oficiālas iesniegšanas.

Studējošais Studiju centrā iesniedz savu sagatavoto SND elektroniskā formā:

 • sūtot pa e-pastu lasma.dauvarte@llu.lv;
 • datne ir .pdf formātā ar nosaukumu vards_uzvards_matrikula;
 • veiktā maksājuma uzdevumu jāsūta kopā ar darbu e-pastā.

LLU rekvizīti:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ. nr.: 90000041898
Banka: Valsts Kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000
Maksājuma mērķis: Studiju centram par SND individuālo pārbaudi
Summa: 12.00 EUR (ieskaitot 21% PVN).