Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Mežzinātne

Valsts finansēto vietu skaits 35
Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 950 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 43623
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, studē mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīst koksnes tirgu, iemācās kā kopt mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu un tiktu saglabāta dabas daudzveidība.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt valsts AS "Latvijas valsts meži", Valsts Meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Lauksaimniecība, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.silv. Inga Straupe, Mežkopības katedra, e-pasts: inga.straupe@llu.lv, tālr. 63020031

Apgūstamie studiju kursi