Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā)

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1260 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnēs (MScM)
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās kompetences lauksaimniecības un pārtikas jomās un uzņēmējdarbībā, veicināt līderības prasmes un kritisko domāšanu, lai sagatavotu studentus starptautiskai karjerai vadošajās lauksaimniecības un pārtikas nozares uzņēmumos un organizācijās.

Studiju programmas īstenošanas valoda - angļu.

Karjeras iespējas

Maģistra studijās sagatavo augsti kvalificētus speciālistus darbam lauksaimniecības un pārtkas ražošanas/pārstrādes nozarēs - uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī potenciālos jaunos zinātniekus lauksaimniecības un pārtikas biznesa, agroresursu un vadīšanas starpnozaru pētījumiem.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Papildprasības

Angļu valodas zināšanas B2 līmenī (jāuzrāda sertificētas institīcijas apliecinājums).

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, e-pasts: gunta.grinberga@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi