Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Veterinārmedicīna

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis 2. līmeņa profesionālā studiju programmaa
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 6 gadi (12 semestri) - € 1350 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 42640
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija veterinārārsta kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studiju programma ietver trīs pamatvirzienus: vesela dzīvnieka organisma uzbūve un funkcijas, dzīvnieku higiēna un labturības (anatomija, histoloģija, fizioloģija, bioķīmija, dzīvnieku higiēna u.c.); dzīvnieku slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un kontrole (klīniskā un vizuālā diagnostika, pataloģija, iekšķīgās slimības, ķirurģija, dzemdniecība, infekcijas un invāzijas slimības u.c.; pārtikas un vides higiēna (pārtikas higiēna un inspekcija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija u.c.).

Pabeidzot studiju programmu, absolventam ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā!

Karjeras iespējas

Absolvējot fakultāti, darba iespējas ir plašas un daudzveidīgas- veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās. Veterinārārsta diploms tiek atzīts un nodrošina darba iespējas ikvienā ES valstī.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens ķīmijā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Lauksaimniecība, Pārtikas higiēna, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.med.vet. Dace Bērziņa, Preklīniskais institūts, e-pasts: dace.berzina@llu.lv, tālrunis: 63024662

Apgūstamie studiju kursi