Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Tehniskais eksperts

Studiju līmenis 1. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 590 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 41525
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas, kas nepieciešamas dažādu transportlīdzekļu (automašīnu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas) vērtības, tehniskā stāvokļa, bojājumu rašanās iemeslu un to novēršanas izmaksu noteikšanai.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar transportlīdzekļiem saistītās jomās: apdrošināšanas un līzinga kompānijās, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēmā, patērētāju tiesību aizsardzībā, transportlīdzekļu tirdzniecībā, autoservisos, muitā, kā arī pēc tiesu sistēmas iestāžu, amatpersonu vai transportlīdzekļu īpašnieku pieprasījuma.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Docents, Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins, Spēkratu institūts, e-pasts: ruslans.smigins@llu.lv, tālrunis: 63080697

Apgūstamie studiju kursi