Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Mājas vide izglītībā (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta)

Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 0 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 500 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2023-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 42141
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs izglītībā un mājturības/mājsaimniecības skolotāja un vizuālās mākslas vai informātikas skolotājs pamatizglītībā kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos, vizuālās mākslas zinībās (zīmēšana, kompozīcija, formas dizains, gleznošana, tēlotājmāksla) u.c..

 

Mājas vide un informātika izglītībā

Studenti iegūst zināšanas tekstilmateriālmācība, rokdarbos (adīšana, tamborēšana, izšūšana, šūšana, aušana u.c.) vai lietišķās inženierzinībās (kokapstrāde, metālapstrāde, būvniecība), vai lietišķās mākslas pamatos un datortehnikas pamatos, datorklašu administrēšanā, algoritmu un datu struktūrās, programmēšanā, datu bāzes veidošanā u.c..

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt par mājsaimniecības un vizuālās mākslas skolotājiem vai mājsaimniecības un informātikas skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās, interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Karjeras konsultants, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pedagoģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Lektore, Mg. paed. Silvija Reihmane, Izglītības un mājsaimniecības institūts, e-pasts: silvija.reihmane@llu.lv, tālrunis: 63080694

Apgūstamie studiju kursi
3. studiju gads