Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Profesionālās izglītības skolotājs

Studiju līmenis 1. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri) - € 450 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 41141
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, praktiskajā arodpedagoģijā, audzināšanas teorijās, didaktikā, izglītības programmu veidošanā, kā arī vispārizglītojošos studiju kursus.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.paed. Nataļja Vronska, Izglītības un mājsaimniecības institūts, e-pasts: natalja.vronska@llu.lv, tālrunis: 63080694; 26725155

Apgūstamie studiju kursi