Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Būvniecība (2.līmeņa)

Studiju līmenis 2. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 700 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42582
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija būvinženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas, kas nepieciešamas dzīvojamo, ražošanas un lauksaimniecības ēku un būvju projektēšanai, būvniecībai, nekustamā īpašuma vērtēšanai, būvmateriālu tirdzniecībai, būvniecības un projektēšanas darbu organizēšanai un vadīšanai.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar būvniecību saistītās nozarēs: būvfirmās, ēku un hidrotehnisko būvju projektēšanā un rekonstrukcijā, ēku ekspluatācijas un remontu uzņēmumos, nekustamā īpašuma vērtēšanas un tirdzniecības firmās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Būvniecība, Darba aizsardzība un drošība, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asociētā profesore, Dr.oec. Sandra Gusta, Arhitektūras un būvniecības katedra, e-pasts.sandra.gusta@llu.lv, tālrunis: 63028791

Apgūstamie studiju kursi
3. studiju gads
4. studiju gads