Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Zemes ierīcība un mērniecība

Valsts finansēto vietu skaits 35
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi - € 980 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi - € 700 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42581
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt Valsts Zemes dienestā un tā nodaļās, pilsētu un pagastu pašvaldībās, mērniecības uzņēmumos un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.oec. Vivita Puķīte, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra, e-pasts: vivita.pukite@llu.lv, tālrunis: 63026152

Apgūstamie studiju kursi