Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas produktu tehnoloģija

Valsts finansēto vietu skaits 40
Studiju līmenis 2. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 950 semestrī
 • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 650 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženiera kvalifikācija pārtikas un dzērienu tehnoloģijā
Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst zināšanas un prasmes pārtikas rūpniecības iekārtās un procesos, pārtikas produktu ražošanas pamatos, uzņēmuma ekonomikā, spēj rast inženiertehniskos risinājumus pārtikas produktu ražošanā, inovācijās un mārketingā.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un mācību iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
 • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
 • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
 • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
 • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā), Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Evita Straumīte, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: evita.straumite@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi