Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Komercdarbība un uzņēmuma vadība

Valsts finansēto vietu skaits 5
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 600 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 4,5 gadi (9 semestri) - € 500 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst kvalitatīvu profesionālo izglītību uzņēmumu un organizāciju vadībā, spēj noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem organizācijas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Sākot ar 3.studiju gadu programmā tiek piedāvāti 2 specializācijas virzieni: Biznesa vadība un Lauku tūrisma vadība.

Biznesa vadība: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā, likumdošanā, personāla un konfliktu vadīšanā, ražošanas procesu organizācijā, saimnieciskās darbības analīzē, e-komercijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos.

Lauku tūrisma vadība: studenti apgūst zināšanas tūrisma tiesiskajā regulējumā, tūrismā un rekreācijā, lauku tūrismā, tūrisma analīzē un ekonomikā, ēdināšanas organizācijā un servisā, pasākumu vadībā, klientu attiecību vadībā un Latvijas kultūrvidē, lai varētu piedāvāt atpūtas iespējas lauku teritorijā.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt dažādos ar komercdarbības organizāciju, ekonomiku un vadīšanu saistītos atbildīgos amatos valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, bankās un ārvalstu uzņēmumos.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc. prof., Dr.oec. Aina Muška, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts, e-pasts: aina.muska@llu.lv, tālrunis: 63025170.

Apgūstamie studiju kursi