Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Komerczinības

Studiju līmenis 1. līmeņa profesionālā studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri) - € 450 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 41345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālista kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst pamatzināšanas un profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā, lai varētu strādāt saimnieciskās darbības sfērā, plānojot, administrējot, nodrošinot pakalpojumus, savstarpējās tiesības un pienākumus, veidot struktūrvienības.

Karjeras iespējas

Absolventi var dibināt savu uzņēmumu, strādāt privātos uzņēmumos, pašvaldību uzņēmumos, ministrijās, bankās un ārvalstu uzņēmumos.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc. prof., Dr.oec. Ināra Jurgena, Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts, e-pasts: inara.jurgena@llu.lv, tālrunis: 63025170

Apgūstamie studiju kursi