Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija

Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 660 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 43310
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Studiju programmas apraksts

E-studiju ilgums: 3 gadi.

Studenti iegūst zināšanas par sabiedrības pārvaldes institūciju darba organizāciju un socioloģiskās informācijas izmantošanu politikas veidošanā un īstenošanā; iemācās veikt pētījumus par problēmām sabiedriskajā telpā un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Karjeras iespējas

Absolventi var veikt administratīvo un pārvaldes darbu sabiedriskajās iestādēs vai uzņēmumos un pētniecisko darbu, izstrādājot socioloģiskos pētījumus par aktualitātēm sabiedrībā.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktora p.i.:

Vieslektore, Mg. pol. Baiba Miltoviča, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: baiba.miltovica@llu.lv, tālrunis: 63005721

Apgūstamie studiju kursi