Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Datorvadība un datorzinātne

Valsts finansēto vietu skaits 60
Studiju līmenis akadēmiskā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 780 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 43526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Studiju programmas apraksts

Studenti mācās pārzināt un izmantot lietojumprogrammas, līdzekļus un metodes informācijas tehnoloģiju problēmu risināšanai, apgūst programmēšanas valodas; analizē informācijas tehnoloģiju nozares jautājumu izmantošanu ekonomikā, uzņēmējdarbībā, ražošanā, valsts pārvaldē un citās dzīves sfērās. Studiju laikā iespējams iegūt Microsoft, Cisco un ECDL sertifikātus, kas paplašina iespējas darba tirgū.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt par informācijas tehnoloģiju un datoru tīklu speciālistiem, programmētājiem, sistēmanalītiķiem u.c. profesionāļiem vadošajos informācijas tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā, valsts pārvaldē un bankās, kā arī veidot karjeru datorzinātnē.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Aleksejs Zacepins, Datoru sistēmu katedra, e-pasts: aleksejs.zacepins@llu.lv, tālrunis: 63005701

Apgūstamie studiju kursi