Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai

Valsts finansēto vietu skaits 27
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 780 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 42526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst programmēšanas valodas, modelēšanu, interneta lapu veidošanu, datu bāzu veidošanu un izmantošanu, kļūstot par augstas kvalifikācijas speciālistiem programminženierijas jomās, kuri ir gatavi profesionāli iekļauties programmatūras izstrādes projektos. 3. un 4. kursā ir kvalifikācijas prakse vadošajos informāciju tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt informāciju tehnoloģiju uzņēmumos Latvijā un ārzemēs, piemēram, AS "Exigen services Latvia", SIA "Microsoft Latvija" SIA "Baltijas Datoru akadēmija", AS "Datorzinību centrs" u.c., kā arī valsts iestādēs.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Meža darbi un tehnika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Meža ekoloģija un mežkopība (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.sc.ing. Gatis Vītols, Datoru sistēmu katedra, e-pasts: gatis.vitols@llu.lv, tālrunis: 63005701

Apgūstamie studiju kursi