Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai

Valsts finansēto vietu skaits 40
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 780 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2023-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studiju laikā studenti apgūst studiju kursus, kas nepieciešami, lai sagatavotu programmēšanas inženierus (no angļu val. Software engineer). Programma tiek sagatavota ņemot vērā ACM un IEEE asociāciju vadlīnijas. Absolventi kļūst par speciālistiem programmatūras izstrādē sākot no prasību specificēšanas, beidzot ar programmēšanu, testēšanu un integrēšanu – publicēšanu. Prasmes tiek nostiprinātas 26 nedēļu praksē kādā no 6000 IKT nozares uzņēmumiem, kas strādā Latvijā.

Karjeras iespējas

Absolvējot fakultāti, lielākais vairākums mūsu studenti jau ir atraduši pastāvīgas darba vietas. Visbiežāk absolventi strādā kādā no IKT uzņēmumiem, piemēram, Accenture Latvia, A/S Emergn (bijušais Exigen Services Latvia), TestDevLab, C.T.CO, SIA, SIA Visma Labs, SIA Ernst & Young Baltic, Valsts ieņēmumu dienests, SIA "Tieto Latvia", Tele2 Service Shared Service Center, SIA Autentica, SIA „Meditec”, SIA "Geta Latvia", A/S "ELKO Grupa", A/S "Rix Technologies", SIA "X Infotech", SIA "Tilde" un citos uzņēmumos un valsts iestādēs, kā arī dibina savus jaunuzņēmumus.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Gatis Vītols, Datoru sistēmu katedra, e-pasts: gatis.vitols@llu.lv, tālrunis: 63005701

Apgūstamie studiju kursi