Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45543
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Sniegt maģistrantiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu atbalstu, risinot meža nozarē aktuālus, fundamentālus un tirgus orientētus pētījumus. Absolventi ir augstas motivācijas konkurentspējīgi nozares profesionāļi darbam mežrūpniecības, kokrūpniecības, koksnes būvmatriālu ražošanas uzņēmumos - vadot pētniecības un attīstības jomu; inovāciju radīšanā - radot koksnes ražojumus ar augstu pievienoto vērtību; meža nozares izglītības un pētniecības institūcijās - realizējoties kā augstas raudzes pedagogiem un pieprasītiem zinātniekiem.

Specializācijas virzieni: loģistika un mārketings kokrūpniecībā, rūpnieciskais dizains un kokapstrāde, koksnes lietošana konstrukcijās.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kokapstrādes, mežrūpniecības, būvniecības, arhitektūras un dizaina specialitātē.

Pamatstudiju programmas „Kokapstrāde” absolventi konkursā saņem 2 papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Kokapstrāde, Mežinženieris
Kontaktinformācija

Viesdocents, Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Kokapstrādes katedra, e-pasts: uldis.spulle@llu.lv, tālrunis: 63023264

Apgūstamie studiju kursi