Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Valsts finansēto vietu skaits 10
Studiju līmenis akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45543
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Augsta līmeņa akadēmiski izglītoti speciālisti profesionālam darbam mežrūpniecības, kokapstrādes, būvmateriālu un saistīto nozaru uzņēmumos, valsts un pašvaldību institūcijās, pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam nozares izglītības un pētnieciskajās iestādēs.

Specializācijas virzieni: koksnes zinātne, kokapstrādes tehnika un tehnoloģija, koka izstrādājumu projektēšana, rūpnieciskais dizains, koksnes kompleksā izmantošana, mežmateriālu loģistika, tirgzinības.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kokapstrādes, mežrūpniecības, būvniecības, arhitektūras un dizaina specialitātē.

Pamatstudiju programmas „Kokapstrāde” absolventi konkursā saņem 2 papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Kokapstrāde, Mežinženieris
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Profesors, Dr.sc.ing. Uldis Spulle, Kokapstrādes katedra, e-pasts: uldis.spulle@llu.lv, tālrunis: 63023264

Apgūstamie studiju kursi