Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pedagoģija

Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
 • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 750 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2024-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45142
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā (Mg.paed.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam izglītības iestādēs, pieaugušo izglītības, karjeras un konsultāciju centros, valsts pārvaldes institūcijās izglītības nozarē, kuri:

 • ir kompetenti risināt izglītības nozares zinātnes un prakses problēmas;
 • pārzina izglītības nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
 • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes;
 • var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem.
Iepriekšējā izglītība
 • bakalaura grāds izglītībā vai pedagoģijā;
 • bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds izglītībā vai citā nozarē un skolotāja/pedagoga vai interešu izglītības skolotāja, vai bibliotekāra, vai sporta trenera kvalifikācija;
 • skolotāja kvalifikācija un tiesības studēt maģistrantūrā;
 • skolotāja kvalifikācija, kas iegūta līdz 1995. gadam;
 • bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds citā nozarē vai kvalifikācija citā nozarē un tiesības studēt maģistrantūrā, vai arī augstākā izglītība citā nozarē, kas iegūta līdz 1995. gadam, ja izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
  • absolvēta bakalaura vai augstākās izglītības programma ar izglītojošu/pedagoģisku darbību saistītā nozarē, piemēram, psiholoģijas, socioloģijas, māszinību (māsas grāds)/veselības zinātņu bakalaura, ja absolvētajā programmā iekļauti pedagoģijas un/vai psiholoģijas studiju kursi;
  • apgūta profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programma izglītībā/pedagoģijā ar tiesībām strādāt pedagoģisko darbu (jāiesniedz sertifikāta kopija). 
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.paed. Nataļja Vronska, Izglītības un mājsaimniecības institūts, e-pasts: natalja.vronska@llu.lv, tālrunis: 63080694; 26725155

Apgūstamie studiju kursi