Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Karjeras konsultants

Valsts finansēto vietu skaits 15
Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 750 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri) - € semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2023-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 47142
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē (Mg.ed.) un karjeras konsultanta kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Augsti kvalificēti speciālisti, kuri atbilstoši profesionālajai kompetencei, var veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādēs, Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs, konsultāciju birojos, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs, uzņēmumu personāla atlases nodaļas, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbību karjeras konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta jomā.

Iepriekšējā izglītība
  • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai skolotāja kvalifikācija;
  • profesionālais bakalaura grāds izglītības zinātnē;
  • sociālo zinātņu profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā vai psihologa kvalifikācija;
  • cita akadēmiskā (tai skaitā, pedagoģiskā) vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ar darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā, ko apliecina izziņa no reflektanta darba vietas, kurā ir uzrādīts ieņemamais amats, tā galvenie pienākumi un darba pieredze konsultēšanā.
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Lektore, Mg.paed. Inita Soika*, Izglītības un mājsaimniecības institūts, e-pasts: inita.soika@llu.lv, tālrunis: 63080694

* - pienākumu izpildītāja

Apgūstamie studiju kursi