Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Būvniecība

Valsts finansēto vietu skaits 18
Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1 gads (2 semestri) - € 1200 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 47582
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds būvniecībā (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas būvniecības speciālistus – profesionālos maģistrus ar specializāciju būvmateriālu un būvkonstrukciju, kokapstrādes, būvdarbu organizācijas un ēku energoefektivitātes jomā, darbam būvuzņēmējdarbībā, kā arī valsts un pašvaldības pārvaldes iestādēs, kuri ir spējīgi patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veicināt Latvijas lauku un pilsētu būvniecības attīstību.

Specializācijas virzieni: būvmateriāli un būvkonstrukcijas, būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, ēku energoaudits un energoapsaimniekošana, akustika, koksnes izmantošana būvniecībā.

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā vai profesionālā kvalifikācija būvniecībā (būvinženieris), kas iegūta studiju programmās, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz četri gadi (160 KP).

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa)
Kontaktinformācija

Asoc. profesors, Dr.sc.ing. Jānis Kreilis, Būvkonstrukciju katedra, e-pasts: janis.kreilis@llu.lv, tālrunis: 63027334

Apgūstamie studiju kursi