Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas zinātne

Valsts finansēto vietu skaits 20
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1100 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 45541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnē (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Akadēmiski izglītoti un kvalificēti speciālisti zinātniskajam, pedagoģiskajam un profesionālajam darbam pārtikas rūpniecībā, apveltīti ar spēju radoši un patstāvīgi lemt par pārtikas zinātnes un rūpniecības attīstību un konkurētspēju Eiropas Savienībā, veikt kvalificētu darbu pārtikas uzņēmumos, akreditētās laboratorijās, nozares izglītības un zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts uzraudzības un pārvaldes institūcijās.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā.

Pamatstudiju programmu „Pārtikas zinības”, „Pārtikas kvalitāte un inovācijas un „Pārtikas produktu tehnoloģija” absolventi konkursā saņem 2 papildus balles.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Lauksaimniecība, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.sc.ing. Tatjana Ķince, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: tatjana.kince@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi