Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)

Studiju līmenis profesionālā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri) - € 720 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2023-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 46345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē (MPA) un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Profesionāli un augsti kvalificēti sabiedrības pārvaldes speciālisti, kuri spēj izvērtēt sabiedrības vajadzības, kompetenti un efektīvi analizēt, plānot un īstenot publisko politiku LR valsts institūcijās, pašvaldībās un to pakļautībā esošās institūcijās, ES institūcijās, nevalstiskās un privātā sektora organizācijās reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

N.B.! Studijas notiek arī e-studiju formā, un augstskolā nepieciešams ierasties vien atsevišķu pārbaudījumu kārtošanai.

Pilna laika studijās klātienes nodarbības notiek piektdienās no plkst. 14:30 un sestdienās.

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Studiju ilgums programmā "Sabiedrības pārvalde" ir atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības: profesionālo izglītību ieguvušajiem - 1,5 gadi, bet akadēmisko izglītību ieguvušajiem - 2 gadi.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.sc.soc. Jolanta Millere, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: jolanta.millere@llu.lv, tālrunis: 62021821

Apgūstamie studiju kursi