Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Informācijas tehnoloģijas

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1020 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās (Mg.sc.ing)
Studiju programmas mērķis

Studējošo sagatavošana patstāvīgai darbībai informācijas tehnoloģiju (IT) jomā zinātniskās pētniecības, programmatūras un aparatūras projektēšanas un izstrādes, kā arī šo tehnoloģiju izmantošanas darbu veikšanai. Studiju programma sniedz padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģiju analīzes, projektēšanas un implementēšanas metodēs, kā arī iepazīstina ar mūsdienīgiem programmatūras izstrādes modeļiem un paņēmieniem. Paralēli pielietojumam programma dod arī zinātniski pētnieciskā darba pamatiemaņas, sagatavojot studiju turpināšanai doktorantūrā.

Karjeras iespējas

Maģistra grāds inženierzinātnēs IT nozarē ieliek pamatus turpmākai karjeras attīstībai divos virzienos:

  • ražošanas jomā ieņemt vadošos amatus, sākot no grupas un projekta pārvaldnieka līdz IT kompānijas dibinātājam vai IT firmas direktoram;
  • zinātnes virzienā iespējams turpināt studijas doktorantūrā, kas pēc beigšanas turpmāk atļauj ieņemt akadēmiskos vai zinātniski pētniecisko projektu vadošos amatus, kuriem nepieciešams zinātņu doktora grāds.
Iepriekšējā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība.

Par pielīdzināmu izglītību uzskatāms:

  • bakalaura grāds inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā;
  • augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam inženierzinātnēs, datorzinātnēs, matemātikā vai fizikā;
  • profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs vai datorzinātnēs ar tiesībām studēt maģistrantūrā;
  • bakalaura grāds citā studiju virzienā vai kvalifikācija citā studiju virzienā un tiesības studēt maģistrantūrā, vai arī augstākā izglītība citā studiju virzienā, kas iegūta līdz 1995. gadam, ja augstākās izglītības diploma pielikumā ir informācijas tehnoloģiju studiju kursi vismaz 35 KP apjomā.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Būvniecība, Datorvadība un datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.sc.comp. Rudīte Čevere, Datoru sistēmu katedra, e-pasts: rudite.cevere@llu.lv, tālrunis: 63005701

Apgūstamie studiju kursi