Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecība

Valsts finansēto vietu skaits 6
Studiju līmenis doktora studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 1220 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 51621
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Zinātnes doktors (Ph.D.) lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē vai zinātnes doktors (Ph.D.) dzīvnieku un piena lopkopības zinātnē
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt augstākā līmeņa teorētiskās zināšanas un pētniecības darba metodes, zinātniskā darba organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt atbilstoši starptautiskām prasībām lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. Sagatavot jauno zinātnieku paaudzi darbam lauksaimniecības zinātnisko problēmu risināšanā.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Profesors, Dr.agr. Aleksandrs Adamovičs, Augsnes un augu zinātņu institūts, e-pasts: aleksandrs.adamovics@llu.lv, tālrunis: 63005682, 28378044

 

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.