Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Agrārā un reģionālā ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 4
Studiju līmenis doktora studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 1000 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 51311
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Studiju programmas mērķis

Radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.oec. Dina Popluga, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, e-pasts: dina.popluga@llu.lv, tālrunis: 26188389

 

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.