Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Dizains un amatniecība

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis profesionālā bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 850 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 650 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2022-06-30

Izglītības klasifikācijas kods 42548
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās:

  • tekstiltehnoloģijas un dizains,
  • koka/metāla tehnoloģijas un dizains.

Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīmē vai centralizētais eksāmens matemātikā.

 

Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā.

Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Lektore, Mg.paed. Zane Beitere-Šeļegovska, Izglītības un mājsaimniecības institūts, e - pasts: zane.beitere@llu.lv, tālrunis: 28321360

Apgūstamie studiju kursi