Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Mežzinātne

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1070 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2021-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45623
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Maģistra grāds mežzinātnē (Mg.silv.)
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas akadēmiski izglītoti speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam darbam LLU vai vidējās speciālās izglītības iestādēs, profesionālam un vadošam darbam valsts, vai pašvaldību institūcijās, konsultitatīvajā dienstā, ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātajos uzņēmumos, kuri:

  • kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • patstāvīgi lieto zinātniskā darba metodes;
  • praktiski lieto pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas.

Specializācijas virzieni: meža ekoloģija un mežkopība, meža darbi un tehnika, meža ekonomika un politika.

Karjeras iespējas

Akadēmiskais maģistra grāds mežzinātnē dod tiesības turpināt izglītību doktora studiju programmā, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā doktora studiju programmā.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mežzinātnē, materiālzinātnē, lauksaimniecības zinātnē, bioloģijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā, datorzinātnē, vadībzinātnēs (vismaz 3 gadu pieredze meža nozarē, izziņa*), sociālās zinātnēs (vismaz 3 gadu pieredze meža nozarē, izziņa*), ekonomikā, transporta un satiksmes nozares specialitātēs (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība).

Pamatstudiju programmu "Mežzinātne", "Mežinženieris" absolventi konkursā saņem 2 papildus balles.

* - izziņā norāda ieņemamo amatu, darba stāžu un darba pienākumu aparakstu.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Datorvadība un datorzinātne, Ekonomika, Lauksaimniecība, Mežinženieris, Mežzinātne, Vide un ūdenssaimniecība
Kontaktinformācija

Profesore, Dr.silv. Olga Miezīte, Mežkopības katedra, e-pasts: olga.miezite@llu.lv, tālrunis: 63026322

Apgūstamie studiju kursi