Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Sakārtot dilstošā secībā Akreditēta līdz
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 3 1300 - 2021-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 50 800 - 2021-06-30
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 7 750 - 2021-06-30
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 17 1400 - 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 800 - 2023-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Maģistra studijas 10 1070 - 2021-12-31
Pedagoģija Tehniskā Maģistra studijas - 750 - 2023-12-31
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 8 750 - 2021-06-30
Mežzinātne Meža Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 10 1100 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 - 2021-12-31
Vides inženierija Vides un būvzinātņu Doktora studijas 11 1250 - 2023-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 - 2022-12-31
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 - 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 - 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 3 1875 - 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 4 1000 - 2021-06-30
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 950 - 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2023-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2021-12-31
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 60 780 - 2022-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1500 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 40 780 - 2022-12-31
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Maģistra studijas 25 1020 - 2022-12-31
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 1260 - 2021-06-30
Būvniecība Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Maģistra studijas 7 950 - 2021-12-31
Karjeras konsultants Tehniskā Maģistra studijas 15 750 - 2023-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Maģistra studijas 30 1070 - 2021-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 20 1100 - 2021-12-31
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2023-12-31
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2021-06-30
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2021-06-30
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2021-06-30
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2021-12-31
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2023-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2021-12-31
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 40 950 650 2021-12-31
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2021-12-31
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2021-12-31
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2021-12-31
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Darba aizsardzība un drošība Meža Maģistra studijas - - 850 2023-12-31
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas