Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Sakārtot dilstošā secībā Akreditēta līdz
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 - 2021-12-31
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 1260 - 2020-12-31
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Maģistra studijas 7 950 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 17 1400 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Karjeras konsultants Tehniskā Maģistra studijas 15 750 - 2023-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 20 1100 - 2021-12-31
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 8 750 - 2020-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Maģistra studijas 30 1070 - 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 - 2022-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 - 2021-12-31
Vides inženierija Vides un būvzinātņu Doktora studijas 11 1250 - 2023-12-31
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 4 1000 - 2020-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 3 1300 - 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 3 1875 - 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 - 2021-12-31
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 950 - 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2023-12-31
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 60 780 - 2022-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1500 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 40 780 - 2022-12-31
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 7 750 - 2020-12-31
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Maģistra studijas 10 1070 - 2021-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 50 800 - 2020-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Maģistra studijas 25 1020 - 2022-12-31
Pedagoģija Tehniskā Maģistra studijas - 750 - 2023-12-31
Mežzinātne Meža Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 10 1100 - 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 800 - 2023-12-31
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2020-12-31
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2023-12-31
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2020-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2020-12-31
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2021-12-31
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2023-12-31
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 40 950 650 2021-12-31
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2021-12-31
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2021-12-31
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Darba aizsardzība un drošība Meža Maģistra studijas - - 850 2023-12-31
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas