Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz Sakārtot dilstošā secībā
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2020-12-31
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2020-12-31
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 4 1000 - 2020-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 50 800 - 2020-12-31
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 1260 - 2020-12-31
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2020-12-31
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 8 750 - 2020-12-31
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 7 750 - 2020-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2021-12-31
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2021-12-31
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2021-12-31
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 950 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2021-12-31
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Maģistra studijas 10 1070 - 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Maģistra studijas 30 1070 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 - 2021-12-31
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 40 950 650 2021-12-31
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2021-12-31
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2021-12-31
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1500 - 2021-12-31
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 10 1100 - 2021-12-31
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 17 1400 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 3 1875 - 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 - 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 - 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 - 2021-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 3 1300 - 2021-12-31
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2021-12-31
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Maģistra studijas 7 950 - 2021-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 20 1100 - 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 - 2022-12-31
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 60 780 - 2022-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Maģistra studijas 25 1020 - 2022-12-31
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 40 780 - 2022-12-31
Pedagoģija Tehniskā Maģistra studijas - 750 - 2023-12-31
Darba aizsardzība un drošība Meža Maģistra studijas - - 850 2023-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 800 - 2023-12-31
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2023-12-31
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2023-12-31
Vides inženierija Vides un būvzinātņu Doktora studijas 11 1250 - 2023-12-31
Karjeras konsultants Tehniskā Maģistra studijas 15 750 - 2023-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2023-12-31
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas