Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Sakārtot dilstošā secībā Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz
Pedagoģija Tehniskā Augstākā līmeņa studijas - 750 - 2023-12-31
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2020-12-31
Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 720 - 2023-12-31
Mājas vide izglītībā (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta) Tehniskā Pamatstudijas - - 500 2023-12-31
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Darba aizsardzība un drošība Meža Augstākā līmeņa studijas - - 850 2023-12-31
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2023-12-31
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 600 - 2023-12-31
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 1260 - 2020-12-31
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2023-12-31
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 2 1650 1300 2021-12-31
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 1000 2021-12-31
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 2 1000 800 2023-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 900 2021-12-31
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 900 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 850 2022-12-31
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 1200 2021-12-31
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2020-12-31
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 5 1310 1000 2021-12-31
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2020-12-31
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2020-12-31
Meža ekoloģija un mežkopība (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 900 2021-12-31
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 6 1250 1000 2023-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1300 900 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 900 2021-12-31
Meža darbi un tehnika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 7 800 - 2023-12-31
Meža ekonomika un politika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-05-16
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 7 1000 800 2020-12-31
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 10 1100 - 2021-12-31
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Augstākā līmeņa studijas 10 950 - 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Augstākā līmeņa studijas 10 1070 - 2021-12-31
Karjeras konsultants Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 15 750 - 2023-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana (Ziemas pieteikšanās notiks no 21.01.-03.02.2019) Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 17 1400 - 2021-12-31
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1200 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1200 - 2021-12-31
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības Augstākā līmeņa studijas 20 1070 - 2021-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 20 1100 - 2021-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Augstākā līmeņa studijas 25 1020 - 2022-12-31
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2021-12-31
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 25 900 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 27 780 - 2022-12-31
Mežzinātne Meža Augstākā līmeņa studijas 30 1070 - 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 30 1070 - 2021-12-31
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2021-12-31
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2023-12-31
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2021-12-31
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 45 900 650 2021-12-31
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 48 780 - 2022-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2021-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1350 - 2021-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 50 800 - 2020-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2020-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2021-12-31
pamatstudijas
augstākā līmeņa studijas
doktora studijas