Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Sakārtot dilstošā secībā Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 950 - 2021-12-31
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2021-12-31
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2021-12-31
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2023-12-31
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 40 950 650 2021-12-31
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2021-12-31
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2023-12-31
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 50 780 - 2022-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1350 - 2021-12-31
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2020-12-31
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2021-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2020-12-31
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2021-12-31
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2023-12-31
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2021-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2021-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2021-12-31
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2020-12-31
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 30 780 - 2022-12-31
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2021-12-31
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 1200 2021-12-31
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 6 1250 1000 2023-12-31
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 5 1310 1000 2021-12-31
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 1000 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 900 2021-12-31
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 900 2021-12-31
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 4 1000 800 2023-12-31
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 2 1650 1300 2021-12-31
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 5 1000 800 2020-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 900 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 850 2022-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1300 900 2021-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 900 2021-12-31
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 750 - 2020-12-31
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 10 1100 - 2021-12-31
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Maģistra studijas 30 1070 - 2021-12-31
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 9 800 - 2023-12-31
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 17 1400 - 2021-12-31
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Maģistra studijas 25 1020 - 2022-12-31
Būvniecība Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Mežzinātne Meža Maģistra studijas 25 1070 - 2021-12-31
Darba aizsardzība un drošība Meža Maģistra studijas - - 850 2023-12-31
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Maģistra studijas 18 1200 - 2021-12-31
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana (starpvalstu LV, LT un EST kopīgā) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 10 1260 - 2020-12-31
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Maģistra studijas 10 1070 - 2021-12-31
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Maģistra studijas 7 950 - 2021-12-31
Karjeras konsultants Tehniskā Maģistra studijas 15 750 - 2023-12-31
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Maģistra studijas 20 1100 - 2021-12-31
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 7 750 - 2020-12-31
Pedagoģija Tehniskā Maģistra studijas - 750 - 2023-12-31
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Maģistra studijas 50 800 - 2020-12-31
pamatstudijas
maģistra studijas
doktora studijas