Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīna

Galvenās LLU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:

  • veterinārmedicīna;
  • biotehnoloģija.
Piedāvātās tēmas Konsultants Kontaktinformācija
Ganāmpulka veselības menedžments Dr.med.vet. Laima Liepa  laima.liepa@llu.lv
Embriju transference Dr.med.vet. Ilga Šematoviča ilga.sematovica@llu.lv
Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana veterinārmedicīnā Dr.med.vet. Aija Mālniece aija.malniece@llu.lv
Implantoloģija Dr.med.vet. Aija Mālniece aija.malniece@llu.lv
Vizuālā diagnostika Dr.med.vet. Armands Vekšins armands.veksins@llu.lv
Farmakoloģija un toksikoloģija Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka liga.kovalcuka@llu.lv
SEG emisiju pētījumi Dr.med.vet. Aija Ilgaža aija.ilgaza@llu.lv
Eksperimenta dzīvnieku ķirurģija Dr.med.vet. Aija Ilgaža aija.ilgaza@llu.lv
Barības piedevu pētījumi Dr.med.vet. Aija Ilgaža aija.ilgaza@llu.lv
Alergoloģija Mag.med.vet. Kristīne Drevinska kristine.drevinska@llu.lv
Zooarheoloģija Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs arnis.mugurevics@llu.lv
Hiropteroloģija Dr.biol. Gunārs Pētersons gunars.petersons@llu.lv
Parazitoloģija un entomoloģija Dr.med.vet. Dace Keidāne dace.keidane@llu.lv
Veterinārmedicīnas klīniskās zinātnes Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis ilmars.duritis@llu.lv
Zoonozes un pārtikas drošums Dr.med.vet. Margarita Terentjeva margarita.terentjeva@llu.lv
Dzīvnieku infekcijas slimības Dr.med vet. Kaspars Kovaļenko kaspars.kovalenko@llu.lv
Labturība un dzīvnieku veselība Dr.med.vet. Iveta Kociņa iveta.kocina@llu.lv
Antimokrobiālā rezistence Dr.med.vet. Margarita Terentjeva margarita.terentjeva@llu.lv
Elektroencefalogrāfijas un elektromiogrāfijas pētījumi Dr.med.vet. Aija Mālniece aija.malniece@llu.lv
Vetrinārā rehabilitācija Dr.med.vet. Armands Vekšins armands.veksins@llu.lv
Vides higiēnas pētījumi Dr.med.vet. Margarita Terentjeva margarita.terentjeva@llu.lv
Tiesu veterinārmedicīna un veterinārā patoloģija Dr.med.vet. Aija Ilgaža aija.ilgaza@llu.lv
Bakterioloģija, mikoloģija un virusoloģija Dr.med.vet. Margarita Terentjeva margarita.terentjeva@llu.lv
Apioloģija, biškopība un bišu slimības Dr.med.vet. Margarita Terentjeva margarita.terentjeva@llu.lv
Epidemioloģijas pētījumi Dr.med vet. Kaspars Kovaļenko kaspars.kovalenko@llu.lv
Fizioloģijas un etoloģijas pētījumi Dr.med.vet. Aija Ilgaža aija.ilgaza@llu.lv